Welkom op de site van Tejaterthuis / Theatergroep Punt.

Het Tejaterthuis is een klein vlakkevloer theater, een laboratorium voor het amateurtheater. Het spelen op een klein oppervlak vergt een bepaalde techniek. De ervaring leert dat deze wijze van spelen amateur toneelspelers de mogelijkheid biedt natuurlijker spel te ontwikkelen en daardoor de betrokkenheid bij het maakproces te vergroten. Tejaterthuis is een centrum geworden, waar spelers zich kunnen scholen en waar zij het geleerde in praktijk kunnen brengen door deel te nemen aan één of meerdere theaterprodukties. Tevens willen wij aankomende regisseurs of dramadocenten de mogelijkheid bieden om spelers hierbij te begeleiden.

Spreekt bovenstaande je aan, schrijf je dan voor € 12 per jaar in bij Theatergroep Punt. Je komt dan in onze acteurs-poule. de zgn. Puntzak. Wil je deelnemen aan een produktie van Punt dan kost dat je € 110. Ondertussen kun je gewoon lid blijven van je eigen theatergroep. Theatergroep Punt werkt n.l projectmatig, d.w.z., dat voor iedere produktie spelers uit de poule worden uitgenodigd, deel te nemen en ieder vrij is daar wel of niet op in te gaan.

Daarnaast zal je als lid direct op de hoogte worden gehouden van andere activiteiten die door Theatergroep Punt en Tejaterthuis worden georganiseerd. Theatergroep Punt maakt deel uit van Platform voor Amateurkunst, van Scholen in de kunst.

Mocht u nog meer informatie willen kunt u bellen met Ali Bonsel 06-46907957 of klik hier: